Imidazolen (kwalitatief)
Matrix:
urinestaal
Synoniemen:
Histidine
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-3-2014 9:32:35
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis