Purines / Pyrimidines LC-MS/MS (kwantitatieve bepaling)
Matrix:
urinestaal
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

LC-MS/MS

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

De bepaling is geïndiceerd bij verdenking van stoornissen in het purine en/of pyrimidine metabolisme en de controle op de behandeling van deze afwijkingen.

 

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-7-2021 15:46:04
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis