Succinylaceton GC - MS (semi-kwantitatief)
Matrix:
urinestaal, CSV
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-12-2016 13:44:15
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis