Glutathion (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-3-2014 9:27:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis