Biotinidase (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending intramuros:

​Staal moet zo snel mogelijk naar het klinisch labo gebracht worden.

Monsterverzending extramuros:

​Staal diepgevroren versturen.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Colorimetrisch

Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-10-2021 14:26:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis