Galactose-1-fosfaat (semi-kwantitatief)
Matrix:
bloed
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-12-2016 15:09:35
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis