Reducerende suikers (kwalitatief)
Matrix:
bloed, urinestaal
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, voor urine
Aanrekening aan de patiënt:
Ja, voor bloed  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-3-2014 9:48:07
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis