Aminozuren MS - MS (semi-kwantitatief)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht
Monsterverzending extramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
gemeten met tandem massaspectrometrie (MS/MS)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
​Semi-kwantitatieve analyse van aminozuren, vrij carnitine en acylcarnitines en hun onderlinge verwantschap verschaffen concentratieprofielen die helpen in de screening van aminozuren afwijkingen, vetzuuroxidatie- en organische zuren afwijkingen.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-2-2020 16:20:19
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis