Zweettest
Matrix:
zweet
Afnamerecipiënt:
afname met Macroduct Collector
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Bepaling van chloride in zweet dmv colorimetrische titratie

 

Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
24-1-2020 9:16:41
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis