Factor XIII
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasmaeschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

Colorimetrisch 340 nm op Sysmex CS-5100 (Siemens).

Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-2-2014 8:55:53
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis