PCR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae. Test geaccrediteerd voor C. trachomatis en N. gonorrhoeae wissers en urine.
Matrix:
urinestaal, oculair monster, Oculaire of genitale wisser. Wisser: eSwab (Copan) in bijbehorend medium.
Synoniemen:
PCR CT/NG
Afnamerecipiënt:
wisser 


urinepot 


Urine in steriel potje; minimum 2 ml first void urine
Patiëntvoorbereiding:
Patiënt mag liefst niet urineren minstens 1 uur voor afname, enkel eerstestraals urine opvangen
Monsterverzending intramuros:
Urine maximum 24 uur op kamertemperatuur. Anders bewaring bij -20 °C en transport ingevroren.


Swabs: maximum 3 dagen op kamertemperatuur en maximum 7 dagen in koelkast. Anders bewaring bij -20 °C en transport ingevroren.

Monsterverzending extramuros:

Zie monsterverzending intramuros.​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, Indien dringend, klinisch bioloog raadplegen.
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
DNA extractie uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie met Cobas 4800 CT/NG test (Roche).


Referentiewaarden:
​Detectielimiet C. trachomatis: 29 kopies per ml


Detectielimiet N. gonorrhoeae: 63 kopies per ml


(Meer informatie)
RIZIV nomenclatuur:
550255-550266(CT), 550911-550922 (NG). Diagnoseregel 77.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-2-2020 11:59:40
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis