Vrije lichte ketens lambda
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 1 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur​
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Nefelometrie
BN II (Siemens)​
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
enkel indien voldaan aan diagnoseregel
Aanrekening aan de patiënt:
enkel indien niet voldaan aan diagnoseregel  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-6-2018 15:37:29
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis