Screening hereditaire sferocytose
Matrix:
bloed
Synoniemen:
eosin-5-maleimide bindingstest
EMA
Zure glycerol lyse test
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:

kamertemperatuur​

Monsterverzending extramuros:

kamertemperatuur​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Bepalen van fluorescentie-intensiteit van EMA na binding aan rode bloedcellen via flowcytometrie. Toestel: Navios (Beckman-Coulter)

Zure glycerol lyse test: Fotometrische bepaling van lyse van RBC met glycerol reagens​

Referentiewaarden:

EMA: MFI ratio: 0.9-1.1

Zure glycerol lyse tijd: > 30 min; Waarde < 3 min sterk suggestief voor congenitale sferocytose e.a. hemolytische aandoeningen.​


(Meer informatie)
Klinische relevantie:

Hereditaire sferocytose is frequenste oorzaak van erfelijke chronische hemolyse. De EMA test en glycerol lyse test dragen bij tot de diagnosestelling van hereditaire sferocytose.

Analysetijd:
10 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2013 17:00:05
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis