Flowcytometrische bepaling hereditaire sferocytose
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Eosin-5-maleimide bindingstest
EMA
Zure glycerol lyse test
Conginitale sferocytose
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:
Minimum staalvolume: 3ml bloed in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
zie monsterverzending intramuros
Omwille van mogelijke hemolyse in oude stalen wordt de zure glycerol lyse test niet uitgevoerd op stalen ouder dan 24 uur.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Bepalen van fluorescentie-intensiteit van EMA na binding aan rode bloedcellen via flowcytometrie. Toestel: Navios (Beckman-Coulter)
Zure glycerol lyse test: Fotometrische bepaling van lyse van RBC met glycerol reagens​
Referentiewaarden:

EMA: MFI ratio: 0.9-1.1

Zure glycerol lyse tijd: > 15 min


(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Hereditaire sferocytose is de frequenste oorzaak van erfelijke chronische hemolyse. De EMA test en glycerol lyse test dragen bij tot de diagnosestelling van hereditaire sferocytose.
Analysetijd:
1 week
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-11-2021 10:10:03
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis