Acylcarnitines MS - MS (semi-kwantitatief)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

Monsterverzending intramuros:

Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros:

​Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Gemeten via tandem massasectrometrie (MS/MS)

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Semi-kwantitatieve analyse van aminozuren, vrij carnitine en acylcarnitines en hun onderlinge verwantschap verschaffen concentratieprofielen die helpen in de screening van aminozuren afwijkingen, vetzuuroxidatie-en organische zuren afwijkingen.

 
 
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-2-2020 15:40:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis