Aminozuren kolomchromatografie (semi-kwantitatief)
Matrix:
urinestaal, bloed, CSV
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-12-2016 14:42:08
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis