Aluminium
Matrix:
bloed, urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Trace element tube 

Patiëntvoorbereiding:

Bloedafname moet gebeuren voor het opstarten van de dialyse, via de fistelnaald en voor de patiënt gehepariniseerd wordt.

Flush de naald eerst met minstens 5 mL bloed.
Vang vervolgens bloed op in de Trace element tube.
Monsterverzending extramuros:

0,5ml serum afgenomen in Trace element tube.

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door UIA labo voor medische biochemie​

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2021 15:29:33
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis