Aluminium
Matrix:
bloed, urinestaal, cornea
Afnamerecipiënt:
urinepot 


steriel recipiënt 

urinemonovette Sarstedt
Monsterverzending extramuros:

0,5ml serum afgenomen in urinemonovette Sarstedt​

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door UIA labo voor medische biochemie​

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-3-2013 14:08:49
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis