LSD
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door ZNA Stuivenberg

http://labgids.zna.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
19-11-2014 14:56:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis