anti ganglioside antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
GM1 antilichamen
GQ1B antilichamen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-3-2015 9:45:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis