Alfa-1-antitrypsine
Matrix:
faeces
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-3-2015 8:22:01
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis