PCR Cytomegalovirus kwantitatief
Matrix:
bloed, Test wordt uitgevoerd op plasma. Test geaccrediteerd voor plasma
Synoniemen:
PCR CMV kwantitatief
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:

Geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist​

Monsterverzending intramuros:

Kamertemperatuur. Plasma moet binnen 6 uur na afname worden afgecentrifugeerd. ​

Monsterverzending extramuros:

Kamertemperatuur. EDTA plasma minimum 0,6 ml. ​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week, Uitvoering zelfde dag na afspraak met klinisch bioloog en indien monster voor 10 uur op labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

DNA extractie met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux) en real-time PCR met Lightcycler 480 (Roche)​

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

Immuungedeprimeerde patiënten (orgaan- en beenmerg getransplanteerde patiënten; HIV seropositieve patiënten en patiënten behandeld met immunosuppressiva):

1. Pre-emptief (CMV positieve donor en/of acceptor)

2. Bij vermoeden CMV ziekte

3. Monitoring van CMV positieve patiënten

RIZIV nomenclatuur:
550970-550981 (indien geen orgaantransplantpatiënten), 556894-556905 (indien orgaantransplantpatiënt)
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-5-2019 9:31:36
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis