PCR EBV kwalitatief
Matrix:
CSV, BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vochten en BALs
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:

Geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist​

Monsterverzending intramuros:

Kamertemperatuur. Lumbaal vocht minimum 250 µl, BAL minimum 1,1 ml​

Monsterverzending extramuros:

Kamertemperatuur. Lumbaal vocht minimum 250 µl, BAL minimum 1,1 ml​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week, Uitvoering zelfde dag na afspraak met klinisch bioloog en indien monster voor 10 uur op labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

DNA extractie met NuclisenseasyMAG toestel (Biomérieux)en in huis real-time PCR in LC480 toestel (Roche)​

Referentiewaarden:

​Detectielimiet 100 kopies/ml


(Meer informatie)
Klinische relevantie:

Diagnose van encephalitis bij patiënten onder immuun suppressie of immuun competente patiënten na exclusie van meer voorkomende oorzaken​

Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
6-12-2017 12:28:14
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis