PCR Polyoma virus kwalitatief
Matrix:
CSV
Synoniemen:
JC/BK
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:

Geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist​

Monsterverzending intramuros:

Kamertemperatuur. Minimum volume 250 µl.​

Monsterverzending extramuros:

Kamertemperatuur. Minimum volume 250 µl.​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week, Uitvoering zelfde dag na afspraak met klinisch bioloog en indien monster voor 10 uur op labo.
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

DNA extractie en in huis real-time PCR​

Referentiewaarden:

​Detectielimiet 75 kopies/ml


(Meer informatie)
Klinische relevantie:

Diagnose PML (Progressieve Multifocale Leuco-encephalopathie) ​

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-11-2017 10:30:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis