Calprotectine
Matrix:
faeces, (vers)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: faeces (vers)
minimum staalvolume: 1 g
bewaarcondities: < 1 week: 2-8°C; > 1 week: -20°C
verzendingscondities: < 1 week: kamertemperatuur; > 1 week: -20°C
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
EliA
Phadia 250 (ThermoFisher​)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 122)
Aanrekening aan de patiënt:
enkel indien niet voldaan aan diagnoseregel  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-9-2017 8:49:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis