Helicobacter pylori antistoffen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti Helicobacter pylori IgG
Helicobacter pylori IgG
H. pylori IgG
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door ZNA

http://labgids.zna.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-11-2014 8:27:22
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis