Hepatitis B eAg/eAl
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Hep B
early antigen
HBV
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

chemo-illuminescentie

Cobas 8000

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

Deze test wordt enkel uitgevoerd indien Hepatitis B surface antigeen positief is​

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
4-11-2019 8:52:56
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis