Arseen
Matrix:
bloed, spoelvocht
Afnamerecipiënt:
oligo-elementen plasma
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd in AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2017 15:49:14
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis