Arseen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
Trace element tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd in AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2021 15:25:12
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis