Anti-NMO antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Neuromyelitis optica
Aquaporine-4
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Indirecte immuunfluorescentie
Substraat: aquaporine-4 getransfecteerde cellen (Euroimmun)
Conjugaat: anti-humaan IgG-FITC (Euroimmun)
Referentiewaarden:
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 10:00:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis