Anti-Mullerian hormoon
Matrix:
bloed
Synoniemen:
AMH
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse:serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
bewaarcondities: < 5 dagen: 2-8°C; > 5 dagen: -20°C (max. 6 maanden)
verzendingscondities: < 5 dagen: kamertemperatuur; > 5 dagen: -20°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis