Anti-VGKC antilichamen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd in Clinical Immunological Laboratory, Lübeck
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-1-2019 12:00:47
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis