Anti Diuretisch Hormoon (ADH)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
Gekoelde EDTA-tube
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UZ Brussel
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
14-2-2017 11:04:00
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis