Amiodarone
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Cordarone
Amiodaron
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UCL Saint-Luc
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-5-2017 10:24:10
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis