Prolactine na PEG precipitatie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Macroprolactine
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
berekening % recovery na PEG precipitatie
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Uitsluiten/aantonen van macroprolactinemie
Deze test omvat ook:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
31/07/2012
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis