Non-HDL-cholesterol (berekend)
Matrix:
bloed
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Berekening:
Non-HDL-cholesterol = Cholesterol totaal - HDL-cholesterol
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Non-HDL-cholesterol is een goede surrogaatmerker van alle atherogene lipoproteïnen (inclusief de triglyceridenrijke), vooral bij patiënten met gecombineerde hyperlipidemie, diabetes, het metabool syndroom of chronische nierziekte.
Opmerking:
Aanbevelingen therapeutische targets voor non-HDL-cholesterol (secundaire streefwaarden) gebaseerd op richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) en de European Atherosclerosis Society (EAS):
 
  • Bij patiënten met een ZEER HOOG cardiovasculair risico is non-HDL-cholesterol < 85 mg/dL als secundair doel gewenst na bereiken van de LDL-cholesterol target.
  • Bij patiënten met een HOOG cardiovasculair risico is non-HDL-cholesterol < 100 mg/dL als secundair doel gewenst na bereiken van de LDL-cholesterol target.
  • Bij patiënten met een MATIG cardiovasculair risico is non-HDL-cholesterol <130 mg/dL als secundair doel gewenst na het bereiken van de LDL-cholesterol target.
 
Non-HDL-cholesterol of apolipoproteïne B dienen overwogen te worden als secundaire streefwaarden na bereiken van de LDL-cholesterol target bij behandeling van patiënten met gecombineerde hyperlipidemie, diabetes, het metabool syndroom of chronische nierziekte.
 
Bron:
ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, European Heart Journal, Volume 41, Issue 1, 1 January 2020, Pages 111–188.
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
14-1-2021 16:56:57
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis