Non-HDL-cholesterol (berekend)
Matrix:
bloed
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Berekening:
Non-HDL-cholesterol = Cholesterol totaal - HDL-cholesterol
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Non-HDL-cholesterol is een goede surrogaatmerker van alle atherogene lipoproteïnen (inclusief de triglyceridenrijke), vooral bij patiënten met gecombineerde hyperlipidemie, diabetes, het metabool syndroom of chronische nierziekte.
Opmerking:
Aanbevelingen therapeutische targets voor non-HDL-cholesterol (secundaire streefwaarden) gebaseerd op richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) en de European Atherosclerosis Society (EAS):
• Bij patiënten met een ZEER HOOG cardiovasculair risico is non-HDL-cholesterol < 100 mg/dL als secundair doel gewenst na bereiken van de LDL-cholesterol target.
• Bij patiënten met een HOOG cardiovasculair risico is non-HDL-cholesterol < 130 mg/dL als secundair doel gewenst na bereiken van de LDL-cholesterol target.
Non-HDL-cholesterol of apolipoproteïne B dienen overwogen te worden als secundaire streefwaarden na bereiken van de LDL-cholesterol target bij behandeling van patiënten met gecombineerde hyperlipidemie, diabetes, het metabool syndroom of chronische nierziekte.
Bron:
The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur. Heart J. 2011, 32: 1769–1818.
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5/07/2012
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis