Serum angiotensin converting enzyme
Matrix:
bloed
Synoniemen:
SACE
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-1-2019 15:29:25
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis