Chromogranine A
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Chromogranine
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,25 mL
bewaarcondities: < 8 dagen: 2-8°C; > 8 dagen: -20°C
verzendingscondities: < 8 dagen: kamertemperatuur; > 8 dagen: -20°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
ELISA-methode
Chromogranin A ELISA (Diasource)
ELISA-reader: Labsystems Multiscan MS
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-2-2020 11:39:01
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis