Insuline AL (IAA)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
insuline antilichamen
anti-insuline antilichamen
insulin antibodies
insulin autoantibodies
IAA
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UZ Brussel
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-11-2014 16:27:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis