Organische zuren GC - MS (semi-kwantitatief)
Matrix:
CSV, bloed, urinestaal
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-12-2016 15:23:40
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis