PCR Streptococcus pneumoniae
Matrix:
CSV, respiratoir monster, biopt
Synoniemen:
Pneumokokken PCR
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

wisser MD/MI Patiëntvoorbereiding:
Geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: Lumbaal vocht, respiratoir monster, biopt (niet gefixeerd)
minimum staalvolume: 0,25 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Wissers: bij voorkeur eSwab (Copan) in bijbehorend medium.
 
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
twee maal per week, lumbaal vocht dagelijks, enkel op werkdagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie DNA met real-time PCR in Lightcycler 2.0 toestel (Roche).
Referentiewaarden:
Analysetijd:
3 werkdagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien BAL bij orgaantransplantpatiënten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-7-2021 15:27:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis