Everolimus
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: EDTA-volbloed
minimum staalvolume: 0.5ml
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
2D-vloeistofchromatografie gevolgd door tandem massaspectrometrische detectie.
Referentiewaarden:
3.0 - 8.0 µg/L


(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Therapeutische drugmonitoring.

Analysetijd:
4 uren
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-3-2019 12:02:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis