Vitamine A
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door ZNA
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
19-11-2014 14:59:08
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis