Zink
Matrix:
bloed, urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot 


urinemonovette Sarstedt
Monsterverzending extramuros:
0,5 mL serum afgenomen in urinemonovette Sarstedt

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UIA Labo voor medische biochemie
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-3-2013 15:28:36
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis