Zink
Matrix:
bloed, urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Trace element tube 

Monsterverzending extramuros:
0,5 mL serum afgenomen in Trace element tube

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door UIA Labo voor medische biochemie
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2021 15:29:20
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis