Eilandjescel AL (ICA), opsporen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
eilandjescel antilichamen
anti-eilandjescel antilichamen
islet cell antiodies
ICA
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-11-2014 16:28:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis