Renine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
Om het resultaat correct te kunnen interpreteren, dient vermeld te worden of de bloedname liggend of staand gebeurde, na volledige nachtrust of activiteit.
Monsterverzending intramuros:
Op kamertemperatuur. Staal zo snel mogelijk naar laboratorium brengen.
Monsterverzending extramuros:
geschikt staalvolume voor analyse: EDTA-plasma
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: diepgevroren​
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Chemiluminiscentie - Liaison XL (DiaSorin)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
12-4-2018 13:40:57
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis