1,25 dihydroxy vitamine D
Matrix:
bloed
Synoniemen:
1,25 (OH)2 vitamine D
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
26-1-2015 14:05:03
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis