Down screening
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-10-2014 11:13:34
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis