Inhibine B
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18/06/2012
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis