FIP1L1-PDGFRA
Matrix:
beenmergaspiraat, bloed
Synoniemen:
del(4q12)
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
Op kamertemperatuur. Omwille van de labiliteit van RNA dient het monster binnen de 24u na afname op het laboratorium toe te komen.
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Uit het monster wordt RNA geëxtraheerd. Analyse wordt uitbesteed aan CME-UZ Leuven.
Referentiewaarden:
Normaal = geen detectie

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Chronische eosinofiele leukemie
Analysetijd:
30 dagen
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-2-2015 14:01:41
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis