RUNX/RUNX1T1
Matrix:
beenmergaspiraat, bloed
Synoniemen:
AML1-ETO, t(8;21)
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
Geen specifieke voorbereiding
Monsterverzending intramuros:
Op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
Op kamertemperatuur. Omwille van de labiliteit van RNA dient het monster binnen de 24u na afname op het laboratorium toe te komen.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
RNA extractie gevolgd door Hemavision-28Q.
Hemavision-28Q is een RT-qPCR voor de detectie van leukemie geassocieerde fusiegentranscripten.
Referentiewaarden:
Normaal = geen detectie

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Acute myeloïde leukemie met specifieke genetische afwijkingen. Correcte WHO2008 klassificatie van acute myeloïde leukemie.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Deze test omvat ook:
Analysetijd:
2 weken
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-1-2021 14:20:28
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis