Koper
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
Trace element tube 

Monsterverzending intramuros:
0,5 mL serum afgenomen in Trace element tube
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

uitgevoerd door UIA Labo voor medische biochemie

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2021 15:22:24
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis