Hemavision
Matrix:
beenmergaspiraat, bloed
Synoniemen:
Leukemietypering dmv multiplex RT-PCR
Screening translocaties
Acute leukemie
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
Geen specifieke voorbereiding
Monsterverzending intramuros:
Op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
Op kamertemperatuur. Omwille van de labiliteit van RNA dient het monster binnen de 24u na afname op het laboratorium toe te komen.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
RNA-extractie gevolgd door Hemavision-28Q.
Hemavision-28Q is een RT-qPCR voor de detectie van leukemie geassocieerd fusegentranscripten.
Referentiewaarden:
Normaal = geen detectie

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Deze qPCR detecteert 28 genherschikkingen (met meer dan 80 breekpunt varianten), die voorkomen bij akute leukemie. Naast (zeer) zeldzame genherschikkingen kunnen ook meer frequent voorkomende translocaties worden aangetoond: AML1-ETO, PML-RARA, CBFB-MYH11, MLLT3-MLL, DEK-NUP, BCR-ABL p210, BCR-ABL p190, ...
http://dna-diagnostics.com
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 weken
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
26-2-2021 12:39:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis